OKAZJA - Winning moves Top trumps gra karciana frozen
Potasuj i rozdaj wszystkie karty pomiędzy graczy (tak żeby nie było widać bohaterów). Każdy gracz bierze wszystkie swoje karty i trzyma je w ten sposób, iż widzi tylko jedną, pierwszą z wierzchu kartę (z opisem bohatera).

Grę rozpoczyna osoba siedząca po lewej stronie od rozdającego. Osoba ta wybiera jedną dowolną cechę swego bohatera i odczytuje ją na głos oraz podaje wartość tej właściwości. Pozostali gracze odczytują wartości tej samej właściwości ze swych kart.

Gracz, który ma na karcie największą lub najkorzystniejszą wartość, wygrywa i zabiera karty od pozostałych graczy. Następnie chowa je wraz ze swoją kartą na spód swojej talii. Zwycięzca tej rundy rozpo- czyna nową turę gry i wybiera kolejną cechę z karty znajdującej się na górze talii (może to być ta sama cecha co poprzednio).

Jeżeli dwie karty (albo więcej) mają identyczną wartość dla wybranej atrybuty albo nie posiadają przypisanej wartości to odkładamy je na bok. Ten sam gracz wybiera cechę z następnej karty. Zwycięzca zabiera wszystkie karty z dogrywki....

Podobne produkty